Föreskrifter och regler

Ellagen, med förordningar och föreskrifter

Ellagen och arbetsmiljölagen

Elsäkerhet är ju en del av arbetsmiljön på arbetsplatsen.  Därför är elsäkerhetsfrågorna aktuella i arbetsmiljöarbetet.  Det krävs att arbetsgivaren ser till att alla som deltar i arbetet är informerade om de risker som finns och om hur man kan bära sig åt för att minska eller helt undvika dessa risker, precis som med alla andra risker i arbetsmiljön. Grunden i detta är ELSÄK-FS 2006:1 (skötselföreskrifterna eller arbetsföreskrifterna) som tar upp säkerhetsfrågorna kring bryt- och lås på elsidan.

Förordningar

Det finns en mängd förordningar att ta hänsyn till. I de flesta fall är dock innehållet i förordningen riktat till myndigheten som är tillsynsmyndighet. Vi kan då nöja oss med att rätta oss efter respektive myndighets författningssamling, som utgörs av föreskrifterna.  

Kursen innehåller bl.a. förebyggande av olycksfall och de Nya reglerna och råden för att höja elsäkerheten.

Standards

Det finns en mängd standards och färdiga rutiner och arbetssätt som man kan tillämpa utöver att man följer föreskrifterna. En grundläggande standard är SS EN 50 110-1 som är ett komplement till skötselföreskrifterna. Vi erbjuder även utbildningar som är anpassade för respektive arbetsplats som kanske även tillämpar ESA (Elsäkerhetsanvisningarna).