Konsulttjänster

Upprättande av delegeringshandlingar

Inledning

Vi har mångårig erfarenhet av ansvar och delegering av arbetsuppgifter inom både medelstora och stora organisationer och såväl inom offentlig förvaltning som inom näringslivet. Vi kan göra allt från inventering av behovet till att formulera och redigera dokument och handlingar eller så biträder vi och bistår med hjälp med de delar Ni önskar ha hjälp med.

Omfattning

Det är Ni som avgör hur mycket eller lite Ni vill ha hjälp med. Ofta kan vi använda modern teknik och utföra arbetet på distans utan dyra resor om det är långa avstånd.

Pris

Kontakta oss på telefon 016-12 08 00 för offert