Elsäkerhet – med skötselföreskrifterna

Inledning

Uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på utbildning för alla som riskerar att skadas av elektrisk ström.
Utbildningen bör upprepas med max tre års mellanrum.

Beskrivning

UTBILDNINGSMÅL

Uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på utbildning för alla som riskerar att skadas av elektrisk ström.

Utbildningen bör upprepas med max tre års mellanrum.
Kursen innehåller bl.a. förebyggande av olycksfall och de Nya reglerna och råden för att höja elsäkerheten.

MÅLGRUPP

Utbildningen är nödvändig för samtliga personalkategorier som riskerar att skadas av elektrisk ström men speciellt riktad till t.ex. ICKE elektriker såsom mekaniker, underhållspersonal med arbetsuppgifter inom elområdet.

Fullständigt kursinnehåll: 

Kursinbjudan Elsäkerhet ICKE elektriker Elsäkerhetsföreningen 21 nov 2019

Pris: 3900 kr per deltagare. Vid flera deltagare, begär offert

Kursdatum:

Datum ej fastställt. Genomförs som webb-baserad utbildning där deltagarna finns med på videolänk

Linköping ej fastställt

Västerås ej fastställt

Örebro  ej fastställt

Gävle  ej fastställt