Elansvar intern

Elsaäkerhetsansvar, 1 dag

Just nu finns inga bokade datum, kontakta oss för uppgift om nästa kurstillfälle

Inledning

Systematiskt elsäkerhets- och arbetsmiljöarbete
Aktuella och kommande behörighetsföreskrifterna samt reviderad standard för elarbeten.

Beskrivning

Vem ansvarar för vad?

En intensivutbildning som avslutas med att
deltagarna får underlag för att upprätta delegeringar inom det egna företaget.

Dagen är aktuell även för Dig som gått liknande utbildningar.

Delegeringshandlingar är en färskvara och måste underhållas.

Pris:

Kursen genomförs företagsinternt

Pris 18 200 kr + resa och logi för föreläsaren. I priset ingår tre timmars förberedelser och telefonmöte före kursstart för anpassning till företagets organisation och övriga förutsättningar.