Svenska Elsäkerhetsföreningen Utb AB

Elsäkerhet är en kunskapsfråga

Sverige har statistik på elolycksfall sedan 1898. Riskerna är många men det finns också många sätt att undgå riskerna. Ett sätt är att ha utbildad, riskmedveten personal och rutiner som gör att var och en vet sin uppgift och att säkerhetsåtgärderna utförs före det att arbetet påbörjas.

Vi har arbetat med elsäkerhet och utbildat sedan 1985.

Vi erbjuder både företagsinterna och öppna utbildningar där vi tillhandahåller enstaka kursplatser. Utbildningarna arrangeras över hela landet och ibland samarbetar vi med t.ex industrigrupper och lokala sammanslutningar som vill arrangera utbildningar för medlemsföretagen på den lokala orten.

Titta gärna på vårt kursutbud eller ring oss om du har frågor. 

Här nedan finner du de senaste försäljningsförbuden.